Terms & Conditions

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

(AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMETLER, (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE SAHİPLERİ’NİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE’LERİ VE/VEYA (AŞAĞIDA TANIMLANAN) DAVUTTI DENEYİMLERİ İÇİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) İLANLAR OLUŞTURDUĞU VE (AŞAĞIDA TANIMLANAN) KİRACILAR’IN TEKNELER HAKKINDA BİLGİ EDİNİP REZERVASYON YAPTIKLARI BİR ONLİNE PLATFORMDUR. (AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMET SAĞLAYICI’NIN TEKNE SAHİPLERİ VE KİRACILAR ARASINDA DÜZENLENEN HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMADIĞINI VE HİZMET SAĞLAYICI’NIN CHARTER FİRMASI, TEKNE BROKERI, ACENTE YA DA SİGORTA ŞİRKETİ OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMET SAĞLAYICI’NIN, TEKNE SAHİPLERİ, KİRACILAR VE BU SİTENİN HİÇBİR KULLANICISIN VEYA HİZMETLER VE TEKNELERİN HAL VE HAREKETLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ BULUNMADIĞINI VE BU BAĞLAMDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ.

 1. TANIMLAR

Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

“Ön Ödeme” Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın ya da – bazı Tekne’ler için – onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır).

“Kalan Ödeme” Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te ödenmesi gereken, Rezervasyon Bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder.

“Sözleşme” https://davuttiyachts.com/terms-conditions/ adresinden erişilen ve Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

“Tekne” Üyeler tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir başka çeşitte deniz taşıtını ifade eder.

“Tekne Teslim Tutanağı” Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibi’ne elektronik ortamda ulaştırılan (ya da Site veya başka bir yolla ulaşmasına imkan verilen), seyahat başlangıç tarihinde Tekne’nin Kiracı’ya teslimatı sırasında Kiracı tarafından imzalanması gereken, Tekne’nin Kiracı’ya teslim edildiğini ve Kiracı’nın Hizmetler’den ve Rezervasyon Onayı’nda üzerinde anlaşılmış olan (Tekne Sahibi’nin) diğer hizmetlerinden yararlandığını kanıtlayan belgeyi ifade eder.

“Tekne Sahibi” bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan veya Davutti Deneyimler’i sağlayan ve İlan’larını bir Kiracı tarafından Rezervasyon yapılması amacıyla Site’de paylaşan Üye’yi ifade eder.

“Rezervasyon” bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne, Davutti Deneyimi ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder.

“Rezervasyon Onayı” bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabulünü ifade eder.

“Rezervasyon Talebi” Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder.

“İş Günü” Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder.

“İptal ve Değişiklik Seçeneği” bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“İptal ve Değişiklik Şartları” bu sözleşmenin Bölüm – 7 isimli kısmında tasvir edilen rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder.

“Giriş” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği anı ifade eder.

“Çıkış” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği anı ifade eder.

“Giriş Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği günü ifade eder.

“Çıkış Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği günü ifade eder.

“İçerik” Üye İçeriği ve Davutti İçeriği toplamını ifade eder.

“Seyir Alanı” (i) Kiracı ve Tekne Sahibi tarafından üzerinde karşılıklı olarak anlaşılmış olan seyir alanı, ya da (ii) bir seyir alanı hakkında böyle bir karşılıklı anlaşma olmadıysa, o halde Giriş’in gerçekleştiği yer dikkate alındığında Tekne’nin seyir etmesi makul bir şekilde beklenebilecek alanı ifade eder. Seyir Alanı her halükârda, sadece (i) Tekne’nin ve de Tekne’de bulunan kişilerin tümünün yasal olarak seyretmeye ya da giriş yapmaya izni olan yerleri ve de (ii) Tekne’nin Çıkış Tarihi’nde bu Sözleşme’ye ve (aşağıda 4 numaralı maddede tanımlanan) MSS’ye uygun şekilde iade edilmesini engellemeyecek nitelikteki alanı içerebilecektir.

“Harici Hesap” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“Ücretsiz İptal Süresi” Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Zamanaşımı Tarihi’ne kadar sürebilen, (aksi belirtilmedikçe) en çok 3 günlük (72 saatlik) süreyi ifade eder.

“Tam Rezervasyon Bedeli” bir Rezervasyon’a ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilecek hizmetler karşılığında Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu tekne Rezervasyon Bedeli ile Ekstra Hizmetlerin Bedeli’nin toplamını ifade eder.

“Rezervasyon Bedeli” Tekne Sahibi’nin İlan’ında belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Kiracı arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, İlan’da Rezervasyon Bedeli’ne dahil olduğu açık bir şekilde belirtilmeyen tüm ücretler ve masraflar Rezervasyon Bedeli’nin kapsamı dışındadır. Aksi ilan detaylarında belirtilmediği sürece mürettebatlı kiralamalarda, mürettebatın yemek giderlerinden ve kumanyasından Kiracılar sorumludur.

“Ekstra Hizmetlerin Bedeli” yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Rezervasyon Bedeli’ne dahil olmayan, Kiracı tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder.

“İlan” bir Tekne Sahibi tarafından (i) Site’de rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri, yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ve de (ii) Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, Davutti Deneyimler’e dair ilanları ifade eder.

“Davutti Deneyimi” ya da “Deneyim” Tekne Sahipleri tarafından sunulacak, Site üzerinden satın almaya konu olacak, işbu Şartlar altındaki Tekne kiralamasıyla ilgili koşullara tabi olacak ve de her halükarda Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine göre vereceği onayı olmaksızın İlan’a konu edilemeyecek her türlü deneyimle ilgili hizmetleri (bunlara her halükarda her türlü eğlence aktivitesine dair hizmetler, su sporları, turlar, geziler vs. dahildir) ifade eder.

“Zamanaşımı Tarihi” “İptal ve Değişiklik Politikası” başlıklı 7.bölümde açıklandığı üzere, farklı İptal ve Değişiklik Seçenekleri’ne göre (Giriş Tarihi baz alınarak hesaplanacak) değişiklik gösteren tarihi ifade eder. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir ve bu tarih sonrasında Kiracı tarafından yapılan iptallerde Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler Kiracı’ya iade edilmez.

“Üye” Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Şüpheye mahal vermemek adına bir Üye, Kiracı ya da Tekne Sahibi (ya da farklı kira ilişkileri çerçevesinde hem Kiracı hem de Tekne Sahibi) olabilir.

“Üye İçeriği” Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da Üye profilinde veya diğer Üyeler’in profillerinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ve bunlarla ilgili var olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder.

“Opsiyon” Tekne Sahibi’nin belirli bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Kiracı’ya ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade eder. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Kiracı için ayırır ve başkasına kiralamaz.

“Özel Teklif” Tekne Sahibi’nin belirli bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, İlan’da yer alan fiyatı, tarihi ve/veya diğer detayları değiştirmesi ve bu revize teklifi sadece ilgili Kiracı’nın görebileceği şekilde göndermesi anlamına gelmektedir.

“Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” ya da “ÖHS” ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından (Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder.

“Kiralama Süresi” onaylanmış bir Rezervasyon için (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Giriş ile başlayıp (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten zaman zarfını ifade eder.

“Kiracı” Bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan, belirli bir Tekne Sahibi ile bir Tekne veya Deneyim için Rezervasyon yapmak amacıyla hizmet ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş bir Üye’yi ifade eder.

“Hizmet Sağlayıcı” ………………………………………….. adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Mersis numarası ………………….olan Davutti Gayrimenkul San ve Tic  AŞ’yi ifade eder.

“Hizmetler” tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren online platform da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.

“Hizmet Bedeli” Site vasıtasıyla bir Tekne ya da Deneyim’in Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak ödenme yükümlülüğü oluşan, Tam Rezervasyon Bedeli’inin (Hizmet Sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak bir indirim yapılmadığı sürece) 20%’sine eşit meblağı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu %20 tutarındaki oranı (ya da Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerinde anlaşıldıysa ilgili oranı) tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir.

“Hizmet Sağlayıcı İçeriği” ya da “Davutti İçeriği” Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.

“SPS” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“SPS İçeriği” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“Şartlar & Koşullar” ya da “Şartlar” bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder.

“Biz” ya da “biz” Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder.

“KDV” katma değer vergisini ifade eder.

“Davutti” tescilli bir marka olan Davutti’yı ifade eder.

“Davutti Hesabı” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“İnternet Sitesi” ya da “Site” Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://davuttiyachts.com alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.

“Siz” ya da “siz” yerine göre Üyeler, Tekne Sahipleri, Kiracılar’ı ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Davutti, Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı herhangi diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e ya da kiralık Tekne’leri işletme hakkına sahip olan ve/veya Deneyimler’i sağlayan Tekne Sahipleri ile bu Tekneler’i kiralamayı ve/veya bu Deneyimler’i satın almayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren bir platform sağlar.

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri ve Kiracılar’a, Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu https://davuttiyachts.com/terms-conditions/ adresinden inceleyebilirsiniz (Hizmet Sağlayıcı Şart & Koşullar’ın yayınlandığı internet adresini tek taraflı olarak değiştirebilir). Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir tekne için (buna – sınırlama niteliğinde olmaksızın – burada tanımlı Tekneler dahildir) kiralama veya mürettebat sağlama ve/veya diğer İlan ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz, görev almaz. Hizmet Sağlayıcı sigortacı ya da sigorta acentesi olarak çalışmaz. Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ait herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulması halinde, Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeple uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir.

Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahipleri ve Kiracılar’ın, belirli bir Tekne’nin veya İlan’ın Rezervasyon’u için anlaşıp ayarlama yapabilmeleri için Site’yi açık bulundurur ve gerekmesi halinde Kiracılar’dan Tekne Sahibi adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi Tekne Sahibi’ne iletmek amacıyla aracılık yapar.

Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz, söz konusu hukuki ilişki ve/veya anlaşma çerçevesindeki ifa etmeme ya da uygunsuz veya eksik ifa hallerinden veya söz konusu hallerin sonuçlarından sorumlu olmaz.

Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder.

Hizmet Sağlayıcı’nın, Kiracılar, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, Deneyim ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Hizmet Sağlayıcı’nın (i) Kiracılar’ın davranışlarından, (ii) Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, (iii) Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin ve Üyeler’in davranışlarından (iv) İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Kiracı, Tekne Sahibi, Üye ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir.

Hizmet Sağlayıcı ve Üye, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur.

Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece “Madde(ler)” / “Bölüm(ler)” bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. “Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Her bir Tekne Sahibi, işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine elektronik ortamda taslağını iletmiş olduğu ya da Site üzerinde yayınlamış olduğu Davutti Ödeme Transfer Sözleşmesi’ni (“Transfer Sözleşmesi”) de kabul etmiş olur. Eğer Site’de herhangi bir Transfer Sözleşmesi yayınlanmıyor ise ve de Tekne Sahibi’ne söz konusu sözleşmenin taslağı gönderilmemiş ise, Tekne Sahibi basiretli bir tacir gibi davranarak Hizmet Sağlayıcı’dan söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin bir suretini – işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmeden önce – talep etmeli ve incelemelidir. Aksi takdirde, Tekne Sahibi söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin en güncel versiyonunu kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır. Site’de Transfer Sözleşmesi’nin yayınlanması ancak Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne Transfer Sözleşmesi’nin farklı bir versiyonunu göndermiş olması ve bu versiyonun karşılıklı olarak imzalanmış olması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne göndermiş olduğu Transfer Sözleşmesi versiyonu Tekne Sahibi’ni bağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olması için Tekne Sahibi’nin söz konusu Transfer Sözleşmesi’ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacak, Tekne Sahibi’nin işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmesi, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğuracaktır.

 1. ÜYELİK

Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek, İlan oluşturmak ya da Rezervasyon yapmak için bir hesap (“Davuttiyachts.com Hesabı”) oluşturmak ve Üye olmak zorundasınız. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan Site üzerinden ya da (her biri bir “Harici Hesap” olan, Facebook ve Google’ı dahil eden ama bunlarla sınırlı olmayan) belirli üçüncü taraf sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza (“SPS”), aşağıda anlatıldığı gibi, Site üzerinden giriş yaparak kayıt oluşturabilirsiniz.

Bu Site ve Hizmetler’in işleyişinin bir parçası olarak, Davuttiyachts.com Hesabı’nızı Harici Hesaplar’ınızla, (i) Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya Site üzerinden sağlayarak, ya da (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza, bu Harici Hesaplar’ınızı kullanımınızı düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapmasına izin vermek suretiyle bağlayabilirsiniz. Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya Harici Hesap’ınıza (işbu Sözleşme’de bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunuzu, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir parasal bedel ödetmeksizin, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında bırakmaksızın ve de Hizmet Sağlayıcı’yı ilgili SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtına tabi tutmaksızın kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir Harici Hesap’ınız için erişim izni sağlarken Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza sağladığınız ve kaydettiğiniz herhangi bir içeriğe (“SPS İçeriği”), Site’de Davuttiyachts.com Hesabı’nız ve Davuttiyachts.com Hesabı profil sayfanız yoluyla gösterilmek üzere erişeceğini, kullanılabilir hale getireceğini ve (eğer mümkünse) kaydedeceğini kabul edersiniz. Bu Şartlar & Koşullar’da başka şekilde belirtilmediği takdirde, eğer varsa, bu Şartlar & Koşullar’ın tüm amaçları için, bütün SPS İçeriği Üye İçeriği olarak kabul edilecektir. Seçtiğiniz Harici Hesap’a bağlı olarak ve bu Harici Hesap’a kurduğunuz güvenlik ayarlarına tabi olarak, Harici Hesap’ınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Davuttiyachts.com Hesabı’nızda ve Site ile Hizmetler’de kullanılabilir hale getirilecektir. Bu Şartlar’ı kabul ederek, bir Harici Hesap’ın ya da ilişkili hizmetin kullanılamaz hale gelmesi ya da SPS’in Hizmet Sağlayıcı’nın bu Harici Hesap’a erişimini durdurması halinde bile, SPS İçeriği’nin Site’de yayınlanmaya devam edilmesine dair Hizmet Sağlayıcı’ya gayrikabili rücu bir onay vermektesiniz. Herhangi bir anda Site’nin “Hesabım” bölümüne erişerek Davuttiyachts.com Hesabı’nızla Harici Hesap arasındaki bağlantıyı kaldırma hakkınız vardır. SPS ile Harici Hesap’ınıza ilişkin ilişkiniz yalnızca bu SPS ile olan anlaşma(ları)nızca düzenlenir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’ni, doğruluk, yasallık ya da herhangi bir mevzuat hükmünün veya üçüncü kişi hakkının ihlal edilip edilmediğine dair kontrol de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla incelemek gayretinde bulunmayacak olup Hizmet Sağlayıcı (Davuttiyachts.com Hesabı’nda, Davuttiyachts.com Hesabı profil sayfanızda ya da Site’de herhangi bir şekilde yayınlansa dahi) herhangi bir SPS İçeriği’nden sorumlu değildir. Üye, SPS İçeriği nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

Davuttiyachts.com Hesabı’nız ve Davuttiyachts.com Hesabı profil sayfanız, Site’yi kullanmanız için, sağlamış olduğunuz ya da yukarda açıklandığı şekilde SPS’den elde edilen kişisel bilgilere dayanarak oluşturulacaktır. Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin ve Davuttiyachts.com Hesabı profil sayfasında yer alan bilgilerin kapsamına karar verir ve bu kapsamı genişletebilir. Bu bilgileri sağlamak istemeyen kişi Site aracılığıyla herhangi bir Rezervasyon yapma ya da İlan verme ya da kiralama ya da başkaca hizmet satın alma işlemi yapamaz. Hizmet Sağlayıcı izin vermediği sürece biri Tekne Sahipler’i diğeri Kiracılar için hazırlanmış olan Davuttiyachts.com Hesaplar’ı olmak üzere ikiden (2) fazla aktif Davuttiyachts.com Hesabı’nız olamaz. Üyelik esnasında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul edersiniz.

Hizmet Sağlayıcı, (i) İkiden (2) fazla Davuttiyachts.com Hesabı oluşturursanız, ya da (ii) kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğu kanıtlanırsa Davuttiyachts.com Hesapları’nızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmını inceleyiniz.

Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğinizi ve Davuttiyachts.com Hesabı’nız ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm sorumluluğa sahip olduğunuzu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak) Davuttiyachts.com Hesabı’nızın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Hizmet Sağlayıcı’ya derhal bu durumu bildireceğinizi kabul edersiniz. Her bir Üye, Davuttiyachts.com Hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğinizi Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Tekne Sahibi, kendisi, çalışanları, ortakları, Yetkili Kişiler’i veya sair üçüncü kişi veya kurumlar tarafından Davuttiyachts.com Hesabı üzerinden Hizmetler’e ve/veya sair konulara ilişkin olarak yapılan işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlardan sorumludur ve İnternet Sitesi üzerindeki Kayıtlı E-posta Adresi’ne yapılan bildirimler ile doğrudan İnternet Sitesi üzerinden yapılan bildirimler Tekne Sahibi’ne yapılmış sayılır. İnternet Sitesi’nde Tekne Sahibi adına kayıtlı olan Kayıtlı E-posta Adresi’nden Tekne Sahibi sorumludur ve Kayıtlı E-posta Adresi aracılığıyla yapılan tüm iletişim Tekne Sahibi’ni bağlar.

Bu madde 3 çerçevesinde Kayıtlı E-Posta Adresi, (i) herhangi bir Tekne ile ilgili İlan oluşturulurken kullanılan Davuttiyachts.com Hesabı’nda Tekne Sahibi’ne ait olduğu belirtilen e-posta adresini, ve de buna ek olarak – mevcut ise – (ii) Tekne Sahibi’nin ya da Yetkili Kişi’nin veya yukarıda sayılan diğer kişilerin Hizmet Sağlayıcı’ya bildirdiği sair e-posta adreslerini, ve de (iii) Tekne Sahibi’nin ya da Yetkili Kişiler’inin veya yukarıda sayılan diğer kişilerin Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçerken kullandığı sair e-posta adreslerini ifade eder; burada sayılan bu e-posta adreslerinin tümü İnternet Sitesi üzerindeki Kayıtlı E-posta Adresi ve Tekne Sahibi adına Kayıtlı E-posta Adresi olarak kabul edilecektir.

Bu madde 3 çerçevesinde Yetkili Kişi(ler), herhangi bir Tekne ile ilgili olarak İlan’ı oluşturan ve/veya Tekne ile ilgili bilgileri Hizmet Sağlayıcı’ya ileten ve/veya İlan’ın oluşturulması için Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçen kişi(ler)dir. Bu kişinin Tekne ve/veya İlan’la ve/veya Hizmetlerle ilgili tüm beyanları, taahhütleri ve sair iş işlemleri Tekne Sahibi’ni bağlar. Hizmet Sağlayıcı, bu tanım kapsamına giren herhangi bir kişinin Tekne Sahib’ini temsil konusundaki yetkisini incelemek ya da araştırmak zorunda değildir. Tekne Sahibi, bu kapsamda kalan bir Yetkili Kişi’nin tüm beyan, taahhüt ve sair iş ve işlemlerinin kendisini bağladığını bu Sözleşme ile Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kiracılar’a peşinen ve gayrikabili rücu şekilde beyan ve taahhüt eder.

 1. İLAN

İlan Oluşturma

Tekne Sahibi statüsündeki bir Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan oluşturan Üyeler ilanı verilecek ve (Tekne Sahibi’ne ait olan ya da Tekne Sahibi’nin kullanımı için yetkilendirilmiş olduğu) Tekne ve/veya Davuttiyachts.com Deneyimi hakkında açıklama, fotoğraflar, konum, büyüklük, özellikler, mürettebat, sahiplik belgeleri, Tekne’nin müsaitliği, fiyat, iptal politikası, ilgili kurallar ve parasal koşullar da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunmak zorundadır. Bir İlan’ın yayınlanmasından önce Hizmet Sağlayıcı bu İlan’ı kendi serbest takdirine göre onaylamalıdır, Hizmet Sağlayıcı’nın onaylamadığı İlan’lar Site üzerinde yayınlanmaz.

Tekne Sahibi olarak yayınladığınız tüm İlanlar’dan ve söz konusu İlanlar’ın tüm içeriklerinin gerçeğe uygunluğundan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir İlan’ın ve bir İlan sonucunda Tekne’nin Rezervasyon’unun ya da bir Kiracı tarafından kullanımının (i) herhangi bir üçüncü taraf ile girdiğiniz herhangi bir anlaşmayı ihlal etmeyeceğinden, (ii) (a) tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir İlan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, imar kurallarına, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyduğunu, (b) üçüncü tarafların haklarıyla çelişmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. Hizmet Sağlayıcı bir Tekne Sahibi’nin uygulanabilir herhangi bir yasa, kural ve düzenlemeye uygunluğundan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar.

Üye, bir Tekne için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’nin sahibi olduğunu veya Tekne’nin kiralama hakkını elinde bulundurduğunu kanıtlayan belgeleri ve Tekne’nin kiralanmasına ilişkin herhangi ilgili yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar.

Üye, bir Deneyim için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili hizmeti sağlamak için yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar.

Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara aşağıdakileri taahhüt eder, beyan eder ve üstlenir:

Tekne Sahibi Tekne ve İlan’ın yasal ve kullanım hakkını elinde bulunduran sahibidir ve/veya Tekne’yi kullanmak, kiralamak ve İlan sunmak konusunda hukuka uygun şekilde yetkilendirilmiştir ve/veya Tekne’nin kullanımı ve kiralanması ile İlan’ın oluşturulmasına ilişkin koşulsuz bir hak elde etmiştir.

Tekne Sahibi Tekne‘nin kiralanması ve/veya Deneyim’in sağlanması için gereken tüm lisans, izin, sigorta ve herhangi diğer gereklilikleri edinmiştir ve bu lisans, izin ve sigortaların Hizmetler’in kullanımı sırasında, bu Şartlar & Koşullar’ın hükümde olduğu zaman zarfında ve ayrıca Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tekne Sahibi tarafından Site’ye yüklenen Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin herhangi bir resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, imaj, Site’de Kiracı tarafından kiralanan Tekne’ye veya satın alınan Deneyim’e aittir ve Tekne veya Deneyim ile ilgili verilen tüm bilgiler doğru ve gerçektir.

Tekne Sahibi Kiracı’ya sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır.

Tekne Sahibi’nin (i) Hizmetler süresince, (ii) Kiralama Süresi boyunca ve (iii) bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülüğü kapsayacak, itibar sahibi bir sigorta şirketince düzenlenmiş, bir veya birden fazla sigorta poliçesi vardır.

Tekne Sahibi, İlan’ın Site veya Hizmet Sağlayıcı’nın işleri üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek bir yasa ya da idari düzenleme ihlaline sebep olmayacaktır.

Kendisine ya da herhangi bir iştirak ya da ilişkili tarafına karşı, Hizmetler ya da Kiralama Süresi’nde sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek (i) hiçbir iddia bulunmamaktadır, (ii) hiçbir takibat veya soruşturma yapılmamaktadır veya yürütülmemektedir ve de (iii) hiçbir dava ya da icra takibi bulunmamaktadır.

Tekne Sahibi Kiracılar’a hizmetlerini sağlarken makul özen ve beceri sergileyecektir.

Tekne Sahibi, İlan detaylarında yer alan tüm bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından sorumludur. İlan detayları Tekne Sahibi’nin talebi üzerine Hizmet Sağlayıcı tarafından da düzenlenebilir. Yapılan bu düzenlemelerin sonucunda İlan’ın son durumunun doğruluğunu ve tamlığını kontrol etmek Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesi’nde Tekne Sahibi’nin tüm İlan detaylarını düzenleyebileceği, Hizmetler’e ilişkin gerekli aksiyonları alabileceği ve Tekne Sahipleri’ne özel olarak hazırlanmış Davuttiyachts.com Hesabı’na erişim sağlar. İlgili Davuttiyachts.com Hesabı’na giriş yapmak Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. İlan’a ilişkin bir Rezervasyon Talebi alındığında ve/veya Rezervasyon gerçekleştiğinde, Tekne Sahibi İlan ve Rezervasyon detaylarını kontrol eder. Bir İlan’da yer alan bilgilerin Kiracılar’ı yanlış yönlendirme ihtimali varsa, Tekne Sahibi İlan’da yer alan ilgili açıklama bölümüne ve/veya ilgili sair bölüme gerekli detayları girmekle yükümlüdür. Örneğin Tekne’de yer alan tuvalet ve banyolardan bir veya birkaçı mürettebatın da kullanımına sunulacaksa, buna ilişkin detayları İlan’da belirtmek Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. Tekne Sahibi basiretli bir tacir olarak, gerekli tüm bilgileri İlan detaylarında sağlar.

İşbu Sözleşme üçüncü kişi lehine düzenlemeler içermekte olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibi’nin bir Kiracı ya da Kiracılar’a karşı yüklendiği tüm edimlerin ifasını ilgili Kiracılar da Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

İlan İçeriği

Tekne Sahibi olarak Site üzerindeki tüm Tekne, Deneyim ve İlanlarınızdan ve İlanlar’ınızın tüm içeriğinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. İlanlar’ın Hizmetler vasıtasıyla halka açık olarak sunulacağını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer Üyeler Tekne’nizi, veya Deneyim’inizi İlan’ınızda sağlanan bilgilere dayanarak, Hizmetler vasıtasıyla rezerve edebileceklerdir.

Tekne Sahibi olarak Hizmet Sağlayıcı’ya, İnternet Sitesi’nde yayınlanan İlanlar’ınıza, Deneyimler’inize ve Tekneler’inize dair Üye İçeriği’nin Site’de yayınlanmasına ilişkin geri alınamaz bir izin ve kullanım hakkı sağladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Söz konusu izin ve kullanım hakkı, Hizmet Sağlayıcı’nın işinin tanıtımı için, Hizmet Sağlayıcı uygun bulduğu takdirde, bu İçerik ve Üyeler tarafından verilmiş tüm diğer bilgilerin, sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanımını kapsar, fakat bununla sınırlandırılamaz.

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’nin Site’ye yaptığı tüm yüklemeleri inceleyebileceğini ve de Hizmet Sağlayıcı’nın (i) isim soyad, şirket adı, Tekne adı, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları gibi Tekne Sahibi’nin kimliğini ifşa ettiğine inandığı tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (ii) Tekne Sahibi tarafından yapılan ve yasa dışı olduğunu düşündüğü / tahmin ettiği tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (iii) Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ını ya da uygulamadaki yasaları veya mevzuatı ihlal ettiğine inandığı yüklemeler ve sair Üye İçeriği de dahil olmak üzere dilediği tüm içeriği kaldırabileceğini ya da yayınlamayı reddedebileceğini veya durdurabileceğini kabul ve beyan eder.

Eğer Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlan Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ına ya da uygulamadaki yasaya veya mevzuata uygunluk göstermezse Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir.

Her bir Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir başarı, kazanç ya da gelir vaadinde bulunmadığını peşinen kabul ederler. Bu çerçevede, Hizmet Sağlayıcı, hiçbir Tekne Sahibi’ne Site’de İlan vermesi halinde kiralama ilişkilerine gireceği ya da müşteriler / kiracılar bulacağı ya da para kazanacağı ya da gelir elde edeceği konusunda herhangi bir beyan ya da taahhüt vermemektedir.

İlan Arama

Üyeler Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetler’i sağlarken ifşa ettiği bilgiler her bir Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya sağlanan bilgilere dayanır. Kiracılar’ın Site’ye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne’ye veya herhangi bir İlan’a ilişkin Site’ye yüklenen bilginin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu çerçevede herhangi bir İlan’la ilgili tüm sorumluluk ilgili İlan’ı oluşturan Tekne Sahibi’ne ait olup, Hizmet Sağlayıcı, İlanlar’da yer alan herhangi bir ifadenin veya bilginin doğru veya gerçek olduğu konusunda Üyeler’e herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Müsaitlik Verme, Özel Teklif ve Opsiyon

Tekne Sahipleri Tekneler’inin ve Deneyimler’inin müsaitlik ve fiyatlarını ayarlamak, şart ve koşullarını yayınlamak, yaklaşan rezervasyonları yönetmek, Site’nin Üyeler’i ile iletişime geçmek, Rezervasyon Talebi almak, Özel Teklif vererek revize fiyat ve diğer şartlar yollamak, ödeme almak üzere Opsiyon vermek, hizmetleri karşılığında yorum almak ve diğer birçok konuda, bu Şartlar ve Koşullar’a tabi olarak (başka bir ifade ile Bu Şartlar & Koşullar’ın izin verdiği ölçüde) serbesttir.

Bir Üye, Rezervasyon Talebi iletirken Tekne Sahibi’nden tarihler, fiyatlar ve diğer koşullara ilişkin Özel Teklif talep edebilir. İki taraf özelleştirilmiş koşulları Site’nin mesajlaşma özelliğini kullanarak tartışabilir. Belirli bir Tekne Sahibi ile iletişime geçmek isteyen bir Üye, Tekne sayfasında açılan talep penceresine planladığı Kiralama Süresi’ne dair tarihleri girmek zorundadır. Üye arzu ederse aynı sayfa üzerinden Tekne Sahibi’ne ilk mesajını da iletebilir. Bir Üye bir Tekne Sahibi’ne yalnızca bir İlan’a yönelik olarak mesaj atabilir. Tekne Sahibi, anlaşılan şartlara dayanarak Özel Teklif gönderme, söz konusu taleplerle ilgili olarak müsaitlik verme, ödeme için Opsiyon verme ya da talepleri reddetme konusunda serbesttir.

Bir Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlarda, (i) telefon numarası, (ii) tekne ismi, (iii) adres ve e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir iletişim bilgisi (iv) isim, soyadı ya da Site’de gözükmeyen herhangi başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi yazmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hizmet Sağlayıcı tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı taraflar arasında paylaşılan herhangi bir tür kişisel bilgi paylaşımını tespit ettiği takdirde, bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmında anlatıldığı gibi, Davuttiyachts.com Hesabı’nı askıya alma, sonlandırma ya da devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

Tekne Sahipleri Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tüm sorumluluğa sahiptir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahibi ile Kiracı arasında iletişim kurulması için destek olmaktan sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi ve Kiracı arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de oluşturduğu ve/veya yayınladığı İlan’da gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya ve Üyeler’e karşı her daim sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibi’nin kalite, servis seviyesi veya değerlendirmesi hakkında bir öneri veya onay mercii değildir ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın tek yükümlülüğü, İlan’da belirtilen Tekne’nin kiralanması amacıyla Kiracı ve Tekne Sahibi statüsündeki ilgili Üyeler’in bir araya gelmesi konusunda simsarlık etmektir. Herhangi bir Kiracı ve Tekne Sahibi’nin Tekne Sahibi’nin oluşturduğu İlan’daki Tekne’nin veya Deneyim’in rezerve edilmesi konusuna anlaşması halinde, taraflar arasında işbu Şartlar & Koşullar çerçevesinde bir mesafeli satış sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılır. Söz konusu MSS ilgili Kiracı ve ilgili Tekne Sahibi arasında kurulacak olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu MSS’nin tarafı olmayacaktır.

Şüpheye mahal vermemek adına, eğer herhangi bir Tekne Sahibi ve herhangi bir Kiracı arasında MSS ve/veya bu Sözleşme ile ilgili olarak bir ihtilaf çıkarsa, Hizmet Sağlayıcı bu ihtilafın tarafı olmayacak, Kiracı’nın herhangi bir hakkını ileri sürmekle ya da savunmakla yükümlü olmayacaktır.

Hizmet Sağlayıcı için hiçbir yükümlülük anlamına gelmeksizin, Hizmet Sağlayıcı – tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak – uygun görürse, Kiracı’nın uğradığı (Tekne Sahibi’nin MSS’yi ve/veya bu Sözleşme’yi ihlalinden doğan) tüm zararları tazmin edip bu zararları Tekne Sahibi’ne rücu edebilir. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın dilerse bu şekilde Kiracı’nın uğradığı zararları tazmin etmesine ve de sonra bu zararları kendisine (Tekne Sahibi’ne) rücu etmesine peşinen onay ve izin vermektedir.

 1. REZERVASYON

Rezervasyon

Site üzerinden bir Kiracı, Site’de yayınlanan belirli bir İlan için bir Rezervasyon Talebi gönderebilir. Kiracı Rezervasyon Talebi yapar yapmaz Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ni e-posta, kısa mesaj veya bildirim yolu ile ya da Site üzerinden (kendi takdirine bağlı olarak bu yollardan biri ya da birçoğu ile) bilgilendirir.

Tekne Sahibi iseniz ve Hizmetler vasıtasıyla bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, bu Rezervasyon Talebi’ni talebin yapıldığı andan itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir, aksi takdirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Eğer Giriş Tarihi’nin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi’nin yapıldığı an arasındaki süre yirmi dört (24) saatten azsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni Giriş Tarihi’nin başlangıcına (00:00) kadar onaylamalı ya da reddetmelidir.

Eğer bir Tekne’nin Rezervasyon Talebi’ni bahsi geçen yirmi dört (24) saatlik süre zarfında onaylama imkanınız olmaz veya reddetme konusunda kararsız kalırsanız, talep edilen Rezervasyon için Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutar ilgili Kiracı’ya iade edilebilir ve, eğer varsa, kredi kartı üzerindeki provizyon kaldırılabilir (bu ihtimaller, Sözleşme’nin Bölüm – 6 isimli kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır).

Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon Talebi’ni onaylamasıyla tamamlanır ve Kiracı ile Tekne Sahibi arasında (Kiracı’nın teklifi, Tekne Sahibi’nin de onayı olduğu için) MSS kurulur (Tekne Sahibi’nin MSS’nin yazılı ve mevzuata uygun olarak yapılmasıyla ilgili yükümlülükleri saklıdır.). Rezervasyon Talebi’nin onaylanması hukuken, Kiracı’nın ilettiği icabın kabul edilmesi niteliğindedir. Bir Rezervasyon Talebi’ni onayladığınızda Hizmet Sağlayıcı sizi ve Kiracı’yı e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla ya da Site üzerinden bilgilendirecektir.

Tekne Sahibi, Üye’ye, Üye’nin talep edip etmemesinden bağımsız olarak, ödeme öncesinde Opsiyon verebilir. Bu özel durumda başka bir Rezervasyon Onayı’na gerek duyulmaz ve ödemenin yapılması ile MSS Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulmuş olur. Opsiyon’un ne kadar süreyle geçerli olacağını Tekne Sahibi belirler.

Tekne Sahibi ve Kiracı, dilerlerse MSS’yi yazılı şekilde tekrar onaylayabilirler (mevzuat uyarınca sözleşme imzalanması gerekli ise Tekne Sahibi MSS’nin imzalanmasını sağlamakla yükümlüdür).

Tekne Sahibi, sigorta şirketlerinin talep etmesi nedeniyle veya şirket politikası gereği, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, Kiracı’dan kendi kiralama sözleşmesini imzalamasını isteyebilir. Kiracı Tekne Sahibi tarafından kendisine iletilen sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

Rezervasyona konu olan İlan’da yer alan bilgilerin doğruluğundan Tekne Sahibi sorumludur. Eğer Kiracı ile Tekne Sahibi arasında İlan ve/veya Rezervasyon detaylarına ilişkin bir mutabakatsızlık varsa, Hizmet Sağlayıcı tarafından e-posta ile gönderilen ve MSS’de yer alan bilgilere ilişkin olanlar hariç olmak üzere (yani, aşağıda açıklanan Temel İlan Detayları hariç olmak üzere), kendi iddiaların ispatından Kiracı ve/veya Tekne Sahibi sorumludur.

Rezervasyon yapmış bir Kiracı’ya Tekne Sahibi tarafından Tekne ile ilgili olarak verilen taahhüt Temel İlan Detayları ile sınırlıdır. Bu çerçevede, “Temel İlan Detayları” her halükârda Rezervasyon Talebi, Rezervasyon’un tamamlanması ve de ödeme yapılması öncesinde ve sonrasında Hizmet Sağlayıcı tarafından Tekne Sahibi’ne ve/veya Kiracı’ya gönderilen tüm e-mail’lerde ve/veya MSS’de yer alan, İlan, Tekne ve Rezervasyon’la ilgili bilgileri ve tüm Tekne görsellerini kapsar.

Hizmet Sağlayıcı MSS’ye veya Tekne Sahibi ve Kiracı arasında imzalanacak herhangi bir sözleşmeye taraf değildir ve bu sözleşmelerin şart ve koşullarıyla bağlı olmaz. Hizmet Sağlayıcı yalnızca MSS’nin kurulması için Kiracı ve Tekne Sahibi arasında simsarlık eden bir aracı olarak hareket eder. Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında imzalanabilecek anlaşmalar da dahil olmak üzere diğer anlaşmaların herhangi bir hükmü ile çelişiyorsa, bu Sözleşme’de yer alan hüküm esas alınacaktır.

Kiracı statüsünde bir Üye olarak Site üzerinden belirli bir Tekne Sahibi ile bir Rezervasyon yaptığınızda Rezervasyon Onayı’nı referans almanız gerekecektir ve Rezervasyon Onayı’nın ve ilgili Tekne Sahibi ile bu Rezervasyon’a özgü oluşturulan ödeme, iptal ve diğer koşulları içeren rezervasyon şartları ve koşullarının sizin için bağlayıcı olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Tekne Sahibi olarak davranış ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Tekne Sahibi olarak Site’de ya da başkaca mecralarda sizinle ilgili geçmiş müşteri deneyimleri, müşteri değerlendirmeleri ve sair bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından yayınlanabileceğini kabul edersiniz.

 1. HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER

Tam Rezervasyon Bedeli

Kiracı, Site üzerinden bir Tekne Sahibi’nin Tekne’sini veya Deneyim’ini rezerve etmeye karar verdiğinde, Tekne Sahibi’nin Site’deki ilgili İlan’ında gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi onaylar ve kabul eder.

Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek, ve Tam Rezervasyon Bedeli’nin İlan’da (ya da İlan’la ilgili olarak) Türkiye’deki uygulanabilir olan tüketici mevzuatına uygun bir şekilde yayınlanmasını sağlamak Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur. Bir Kiracı’nın Tekne Sahibi’nin Tekne’si ya da Deneyim’ine yönelik bir Rezervasyon talep ettiğinde Tekne Sahibi’nin söz konusu Rezervasyon için daha önceden belirlenmiş olan Tam Rezervasyon Bedeli ve bileşenlerini yukarı yönlü olarak değiştiremeyeceğini her bir Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kiracılar’a peşinen, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumun tek istisnası minimum kiralama süresinin altına yapılan Rezervasyonlar’dır. Bu özel durumda, Rezervasyon Bedeli minimum kiralama süresi Rezervasyon Bedeli’ni aşmayacak şekilde günlük Rezervasyon Bedeli artırılabilir.

Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracı’nın ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her halükârda, Ön Ödeme alınamaz ise Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon tamamlanmamış gibi hareket etme, ve ayrıca, dilediği zaman (kendisi ya da Tekne Sahibi aleyhine) herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın Rezervasyon’u iptal etme hakkı saklıdır.

Tekne Sahibi’nin Kalan Ödeme’nin zamanlaması konusunda iki opsiyonu bulunmaktadır: Kalan Ödeme, Site üzerinden Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi tarafından tahsil edebilir (Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz).

Rezervasyon Talebi’nin iletildiği anda Zaman Aşımı Tarihi’ne girilmiş ya da bu tarih geçilmiş ve Tekne Sahibi Kalan Ödeme’yi Zaman Aşımı Tarihi’ne kadar tahsil etmeyi tercih etmiş ise, yukarıda belirtilen ödeme sürecinde Rezervasyon Bedeli’nin tamamı tahsil edilir (Eğer Ön Ödeme Rezervasyon Talebi’nin iletilmesi sırasında alınamaz ise Rezervasyon Talebi iletilmeyecek ya da sistem tarafından kabul edilmeyecek, iletildi ya da kabul edildi ise de daha sonra iptal edilecektir). Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon’u onaylamak ya da reddetmek için yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Giriş Tarihi’ne (00:00) kadar süre tanınır. Eğer Tekne Sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir.

Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, Kiracı’nın kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Kiracı’ya iade edilir.

Bu Şartlar & Koşullar uyarınca, Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya sağladığı hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tahsil edilene kadar başlamayacaktır.

En İyi Ücret Garantisi

Tekne Sahibi, Site üzerinden uygulayacağı her bir Rezervasyon Bedeli’nin ve de Ekstra Hizmet Bedeli’nin ilgili Tekne, Davuttiyachts.com Deneyimi ve de Ekstra Hizmet ile ilgili olarak piyasada bulunabilecek en iyi ücret olacağını Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kiracılar’a beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu çerçevede, Tekne Sahibi’nin Site üzerinden sunduğu herhangi bir Tekne, Deneyim ya da Ekstra Hizmet, başka herhangi bir internet sitesi veya platform üzerinde ya da herhangi bir üçüncü şahıs (ya da şahsen Tekne Sahibi) tarafından – herhangi bir durumda – “Site’de belirtilen (Tekne, Deneyim ya da Ekstra Hizmet’e dair) ilgili ücretten Hizmet Bedeli düşüldükten sonra elde edilen tutardan” düşük olmayan bir ücret ile satışa sunulabilecektir.

Ücretsiz İptal Süresi

Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Kiracı’ya Rezervasyon’u yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi tanınır.

Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer.

Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Kiracı onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Ücretsiz İptal Süresi içinde Kiracı’nın onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmesi halinde, eğer, Rezervasyon Talebi sırasında Kiracı ödeme yöntemi olarak:

 • Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Kiracı’nın kredi hesabından kaldırılır.

 • Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir.

Eğer Ücretsiz İptal Süresi sonlanana kadar Kiracı (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, Rezervasyon’un geri çekilmesi de dahil olmak üzere) Rezervasyon’u ile ilgili hiçbir aksiyon almazsa:

 • Kiracı’nın ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar.

 • Tekne Sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir.

 • Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir.

Hizmet Bedeli

Tekne Sahibi, bir Kiracı ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı takdirde (başka bir ifade ile Kiracının gönderdiği Rezervasyon Onayı’nın Tekne Sahibi tarafından verilmesi veya Opsiyon gönderilmesi halinde Kiracı’nın ödeme yapması durumunda ya da MSS’nin başka bir şekilde kurulması halinde), Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri peşinen kabul ve beyan eder. Site’de gösterilen Rezervasyon Bedeli’nin Hizmet Bedeli’ni içerdiği tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilmekte olup, Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içerir şekilde değerlendirilecektir.

Hizmet Bedeli, Site’de yayınlanan her bir Tekne ya da Deneyim için alınan Rezervasyon’da oluşan Rezervasyon Bedeli’nin (Hizmet Sağlayıcı tarafından Site üzerinde başka türlü belirtilmediği takdirde) %20’sine eşit tutardadır. Hizmet Bedeli, Tekne Sahibi’ne yapılan ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ilişkin fiyat, müsaitlik bilgisi ve tekne detayları gibi verileri (sınırlama niteliğinde olmaksızın, MMK, Nausys, Sedna vs. gibi) 3. taraf uygulamalardan / internet sitelerinden çekmesi / elde etmesi ve/veya bu 3. taraf uygulamalarda / internet sitelerinde Tekne Sahibi’nin belirlediği / kabul ettiği komisyon oranının Hizmet Sağlayıcı’nın komisyon oranından düşük olması durumunda, Tekne Sahibi 3. taraf uygulamalarda / internet sitelerinde yer alan komisyon oranını Hizmet Sağlayıcı özelinde yukarı yönlü revize edecektir ve Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen komisyon oranına eşit olmasını sağlayacaktır.

Tekne Sahibi ve Kiracı, Ücretsiz İptal Süresi’nin bitimi sonrasında Hizmet Bedeli’nin, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışındaki tüm koşullarda geri ödemesiz olduğunu onaylar ve kabul eder. Dolayısıyla, Ücretsiz İptal Süresi sona erdikten sonra, Kiracı Rezervasyon’a uygun olarak Tekne’yi tüm Kiralama süresi boyunca kullanamasa dahi, Hizmet Bedeli Hizmet Sağlayıcı’ya tamamen ödenecek, eğer ödenmiş ise, Hizmet Bedeli’nin herhangi bir bölümü iade edilmeyecektir.

Ödemeler

Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Hizmet Sağlayıcı tarafından Kiracılar’dan alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibi’ne iletilmesi zorunluluğuna tabi olacak şekilde ÖHS tarafından tutulacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutarlardan (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Bedeli kadar olabilir.) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar ÖHS tarafından, Çıkış Tarihi’nden en geç 5 iş günü sonra, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’na tabi olarak, Tekne Sahibi’ne iletilir.

Hizmet Sağlayıcı, (i) Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a konu olan hizmetleri Kiracı’ya vermeye başlamasından önce, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılan ödemeleri Tekne Sahibi’ne iletmesi veya, (ii) tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerekli görmesi durumunda işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilen Transfer Sözleşmesi’ni Tekne Sahibi’nden imzalamasını ve orijinalini posta, orijinalin görüntüsünü ise e-posta veya mesaj yolu ile kendisine göndermesini talep edebilir.

Tekne Sahibi Giriş Tarihi’nde Tekne Teslim Tutanağı’nı Kiracı’ya imzalatmak zorundadır. Tekne Sahibi tarafından, Tekne Teslim Tutanağının bir kopyası ya da okunabilir bir görüntüsü derhal mesaj ya da e-posta ile Hizmet Sağlayıcı’ya iletilir ve de aslı da Çıkış Tarihi’nden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde posta yoluyla Hizmet Sağlayıcı’ya ulaştırılır. Kiracı Rezervasyon uyarınca elde ettiği hakları bir üçüncü kişiye devredemez, Tekne’yi bir üçüncü kişiye kiralayamaz / Tekne ile ilgili alt kira ilişkisine giremez. Bu sebeple Kiracı, Tekne Teslim Tutanağı’nı şahsen imzalamak zorunda olduğu gibi Tekne’yi de şahsen kullanmak ve şahsen iade etmek zorundadır.

Kiracı olarak bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’ndaki iade oranları uygulanacaktır. Duruma bağlı olarak, hiçbir iade sağlanmama ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Bu bağlamda, Kiracılar, her bir Rezervasyon Talebi öncesinde ilgili Rezervasyon’un (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, İptal ve Değişiklik Koşulları dahil) tüm şartlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, bu Sözleşme’de tarif edilen istisnai durumlar dışında, Hizmet Bedeli iade edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’nın (Hizmet Sağlayıcı tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak aksi yönde bir karar almadığı sürece) yapılmış olan ödemelerden Hizmet Bedeli düşülmüş tutarı Kiracı’ya iade zorunluluğu yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları’nda böyle bir yükümlülük açık bir şekilde öngörüldü ise mevcut olacaktır. Her halükârda, Hizmet Sağlayıcı Tam Rezervasyon Bedeli’nin Tekne Sahibi tarafından tahsil edilen (veya Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilip Hizmet Sağlayıcı’ya transfer edilmiş olan) herhangi bir kısmının iadesinden sorumlu değildir. Eğer bu Sözleşme ya da MSS uyarınca söz konusu bedelin herhangi kısmı iade edilecekse, sadece Tekne Sahibi söz konusu iadeden sorumlu olacak, Hizmet Sağlayıcı’nın ilgili meblağın iadesi konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

Giriş Tarihi’nde, Tekne Sahibi tarafından, Tekne Kiracı’ya teslim edilir veya Deneyim’e ilişkin hizmetler verilmeye başlanır. Bu tarih itibarıyla, Tekne Sahibi’nin 7 gün içerisinde Tam Rezervasyon Bedeli’ne denk gelen tutarın faturasını keserek Kiracı’ya yollaması gerekmektedir. Bu Sözleşme’nin şartları altında Tekne Sahibi’nin ödeme almaya hak kazandığı ancak üzerinde mutabık kalınan hizmetlerin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilmediği ve talep üzerine Hizmet Sağlayıcı’nın ÖHS ve kart veren bankaya ilgili faturayı ibraz edemediği durumlarda, Hizmet Sağlayıcı ters ibraz riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskten kaçınmak için, aşağıdaki durumlarda Tekne Sahibi, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak kendisine yapılan ödemelerin faturasının görüntüsünü e-posta veya mesaj yoluyla hemen ve bir kopyasını posta yoluyla üç (3) gün içinde Hizmet Sağlayıcı’ya göndermelidir: (i) Rezervasyon’un Kiracı tarafından iptal edilmesi veya Kiracı’nın Giriş Tarihi’nde hizmeti almaması durumunda, (ii) Kiracı’nın Tekne, Deneyim, Tekne Sahibi ya da hizmet ilişkisiyle ilgili herhangi bir şikayeti, talebi, iddiası olması, herhangi bir ihtarname göndermesi, icra takibi başlatması ya da dava açması durumunda. Eğer yukarıda bahsedilen durumlarda Tekne Sahibi faturanın kopyasını Hizmet Sağlayıcı’ya yukarıdaki şartlarda iletmezse, Tekne Sahibi’nin bu Sözleşme’nin şartları altındaki her türlü ödeme alma hakkı sonlanır ve kendisine Kiracı tarafından yapılan ödemeleri ilk talepte Hizmet Sağlayıcı’ya olası bir ters ibraz talebinin karşılanabilmesi için iade eder.

Eğer Hizmet Sağlayıcı promosyonel bir kampanya sunarsa, indirim ya da Kiracılar’a sağlanan herhangi başka bir fayda Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi tarafından, miktar ve yüzdesel oran Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalacak şekilde bölüşülür. Bu çerçevede, örneğin, Hizmet Sağlayıcı’nın belirli bir dönemde tüm kiralama fiyatlarında %10 (yüzde on) indirim yapmaya karar vermesi halinde, söz konusu %10 (yüzde on) tutarındaki indirimin ne kadarlık bir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanacağına ve ne kadarlık bir kısmının da Rezervasyon Bedeli’nden karşılanacağına Hizmet Sağlayıcı karar verir. Hizmet Sağlayıcı bu çerçevede indirimin hiçbir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanmamasına da karar verebilir. Her halükarda, Tekne Sahibi’nin herhangi bir Rezervasyon Talebi’ni kabul etmeme hakkı saklıdır.

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı ve çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve bağlı kuruluşlarını, Tekne Sahibi’nin veya çalışanlarının veya acentelerinin herhangi bir eylemi veya temerrüde düşmesi veya bu Şartlar & Koşullar’ın herhangi birinin ya da MSS’nin ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kaldığı her türlü kayıp, hasar veya yükümlülüğe (cezai veya hukuki) ilişkin olarak, yasal masraflar da dahil olmak üzere, tüm eylemlere, taleplere, maliyetlere, harcamalara karşı tazmin etmeyi taahhüt eder.

Ödeme Konusunda Yetkilendirme

Transfer Sözleşme’ne konu tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Hizmet Sağlayıcı’nın ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem Tekne Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.

Hizmet Sağlayıcı’nın mal, ürün, hizmet bedeline ilişkin fon akışına aracılık edilmesi konusunda anlaştığı üçüncü kişi şirket veya şirketlerin (yani Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da ÖHS) Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapmasıyla ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan ilgili tahsilatı yapmasıyla Tekne Sahibi’nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü son bulur.

Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin kullanılması halinde, üçüncü kişi ÖHS’lerin Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, üçüncü kişi ÖHS’ler ilgili ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup Tekne Sahibi, üçüncü kişi ÖHS’lerden bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.

Para Birimi

Para birimi konusunda işbu Sözleşme’de aşağıdaki ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

“Rezervasyon Para Birimi” Kiracı’nın bir Rezervasyon için ödeme yapmak zorunda olduğu para birimini ifade eder. Kiracı bir Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Hizmet Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışma mantığına ve ÖHS’nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimi’ni seçer. Servis Sağlayıcı Rezervasyon Para Birimi olarak sadece belirli bir sayıda para birimini destekler. Bir Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir.

“Baz Para Birimi” Tekne Sahibi’nin bir Tekne veya Deneyim ilanı verirken seçtiği para birimini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı pazarın dinamiklerine ve Tekne’nin konumuna göre belirli bir sayıda para birimini Baz Para Birimi olarak sunar. İlan Para Birimi ve Rezervasyon Para Birimi ile Baz Para Birimi’nin farklı olması durumunda, Rezervasyon Bedeli o anki kurdan diğerlerine çevrilir (hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirler). Ekstra Hizmetlerin Bedeli her zaman Baz Para Birimi cinsinden ödenir. Ön Ödeme ile Kalan Ödeme’nin farklı anlarda alınması durumunda Kalan Ödeme Baz Para Birimi olarak hesaplanır ve/veya tutulur ve ödemenin elden yapılmadığı durumlarda, ödeme anında o anki kurdan Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. Ödemenin elden yapıldığı durumlarda ödeme Baz Para Birimi cinsinden yapılır. Ancak Tekne Sahibi kabul ederse başka bir para birimi ile de elden ödeme yapılabilir, bu durumda Kiracı ve Tekne Sahibi’nin anlaştığı kur uygulanır (eğer hangi kur üzerinde anlaşıldığı konusunda ihtilaf var ise, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre belirteceği kur hem Kiracı hem de Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olacaktır). Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para biriminde ödeme almanın, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına uygun olmasından sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’nin Baz Para Birimi tercihinden kaynaklanan tüm sonuçları yasaların müsaade ettiği ölçüde en geniş anlamda reddeder.

“İlan Para Birimi” Kiracı tarafından kendisine sunulan alternatifler arasından seçilen ve arama panelinde listelenen Tekneler’in veya Deneyimler’in Rezervasyon Bedelleri’nin gösterildiği para birimidir. Tekne Sahibi tarafından Baz Para Birimi cinsinden belirlenen Rezervasyon Bedeli arama panelinde ve İlan sayfasında o anki kurdan İlan Para Birimi’ne çevrilir.

“Avro” Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Avro’nun TL karşılığının tespitinde hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirleyecektir.

Ödemelerin her biri ve tümü Rezervasyon Para Birimi cinsinden yapılır. Tekne’nin Rezervasyon Bedeli’nin Site’de tutulduğu Baz Para Birimi, Rezervasyon Para Birimi’nden farklı ise, Baz Para Birimi ödeme anında Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir.

Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon Para Birimi ve Baz Para Birimi seçeneklerini (i) herhangi bir İlan için genel olarak, ya da (ii) İlan’ı yayınlayan/görüntüleyen Tekne Sahibi’ne ve Kiracı’ya dair özeliklere göre özel olarak, ya da (iii) tamamen kendi serbest takdirine göre sınırlayabileceğini peşinen kabul eder. Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para Birimi’nin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olmasından sorumlu olup, herhangi bir Tekne ya da Deneyim için seçtiği Baz Para Birimi ilgili ülke mevzuatına aykırı ise, bu aykırılıktan doğabilecek tüm süreçlerle muhatap olacak, Hizmet Sağlayıcı’yı doğabilecek her türlü zarardan ari/ber’i kılacak ve de hem Kiracı’nın hem de Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre, alınan ödemenin Rezervasyon tarihindeki veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Üyeler herhangi bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon Bedeli’ni İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan İlan Para Birimi alternatiflerinden herhangi biri cinsiden görüntüleyebilir.

Yuvarlama

Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Tekne Sahipleri’ne ve Kiracılar’a yapılacak veya Tekne Sahipleri’nden ve Kiracılar’dan alınacak ödemeleri en yakın tam sayıya (en yakın tam TL, Avro veya desteklenen diğer para birimine) aşağı veya yukarı yuvarlayabilir. Örneğin, Davuttiyachts.com 101,50 TL’lik bir tutarı 102,00 TL’ye, 101,49 Avro’luk bir tutarı ise 101,00 Avro’ya yuvarlayabilir.

 1. İPTAL VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Tekne Sahibi bir İlan oluşturduğunda o İlan’a ilişkin iptal ve değişiklik koşullarını, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden birini seçerek belirtmek zorundadır.

Aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece Rezervasyon süreci ve İptal ve Değişiklik Seçenekleri ile ilgili her türlü tarih Tekne’nin yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Tekne’nin yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Rezervasyon sırasında Ön Ödeme Kiracı tarafından ödenir. Tekne Sahibi’nin yapacağı Rezervasyon Onayı sonrasında, Rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani Ücretsiz İptal Süresi içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır.

Site’de yayınlanan her bir İlan aşağıdaki İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden yalnızca birine tabi olabilir:

Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 7 (yedi) gün öncesidir.

Yarı Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 14 (on dört) gün öncesidir.

Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 30 (otuz) gün öncesidir.

Süper Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 45 (kırk beş) gün öncesidir.

Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’de belirtmese bile yeni bir İptal ve Değişiklik Seçeneği’ni Tekne Sahipleri’ne sunabilir. Yeni İptal ve Değişiklik Seçeneği’nin geçerli ve bağlayıcı olması için Site’de yayınlanması yeterlidir.

Tarih, Tekne, Deneyim ya da İlan tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir Rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Kiracı’nın Rezervasyon’u iptal etmesi ve tercih edilen Tekne ya da Deneyim için yeni bir Rezervasyon Talebi yapması gerekmektedir.

Eğer, Tekne Sahibi olarak onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederseniz: (i) Hizmet Sağlayıcı İlan’ınızda bir Rezervasyon’u iptal ettiğinizi belirten otomatik bir değerlendirme yayınlamak da dahil olmak üzere size ve İlan’ınıza yönelik bazı yaptırımlar uygulayabileceğini, (ii) iptal ettiğiniz Rezervasyon’daki tarihler için takviminizi kapatmak zorunda olacağınızı ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın bu tarihleri bloke edeceğini, (iii) ödenmiş olan Ön Ödeme, Kalan Ödeme, Rezevasyon Bedeli ve sair tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacağınızı, (iv) MSS’yi ihlal ettiğiniz için Kiracı’nın MSS’den ve kanundan doğan her türlü hakkını kullanabileceğini, (v), Kiracı’nın Site üzerinden sizinle ilgili değerlendirmesini yayınlama hakkının doğacağını ve bu durumun genel puanınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini kabul edersiniz.

Hizmet Sağlayıcı dilerse, söz konusu iptal edilmiş Rezervasyon’a uygulanan Hizmet Bedeli’ni ilgili Tekne Sahibi’nden (i) Tekne Sahibi’nin alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edilir (takas ve/veya mahsup edilir) (Bu durumda, iptal edilen Rezervasyon sonrası aldığı ilk Rezervasyon için Tekne Sahibi’ne yapılacak ödeme Rezervasyon Bedeli’nden Servis Bedeli düşülmüş tutardan iptal edilen Rezervasyon(lar)’a uygulanan Hizmet Bedeli düşülmüş tutara eşit olacaktır.), veya (ii) kendisine derhal ve nakden ödenmesini talep edebilir.

Eğer Tekne Sahibi onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederse, Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya yeni bir Tekne sağlamak ya da iptal edilen Rezervasyon’a karşılık bir telafi seçeneği sunmak konusunda hiçbir zorunluluğu yoktur.

Her halükârda, Hizmet Sağlayıcı Tam Rezervasyon Bedeli’nin Tekne Sahibi tarafından tahsil edilen (veya Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilip Hizmet Sağlayıcı’ya transfer edilmiş olan) herhangi bir kısmının iadesinden sorumlu değildir. Eğer bu Sözleşme ya da MSS uyarınca söz konusu bedelin herhangi kısmı iade edilecekse, sadece Tekne Sahibi söz konusu iadeden sorumlu olacak, Hizmet Sağlayıcı’nın ilgili meblağın iadesi konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

Şüpheye mahal vermemek adına, Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz.

Eğer Kiracı Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Rezervasyon’unu İnternet Sitesi üzerinden iptal etmeksizin veya aynı tarihe kadar e-posta yoluyla Hizmet Sağlayı’cıya Rezervasyon iptali konusunda haber vermeksizin Rezervasyon’a konu olan Tekne’yi teslim almazsa, Kalan Ödeme Giriş Tarihi’nde ödenecek olsa bile, Kiracı Rezervasyon Bedeli’nin tamamından sorumlu olur. Bu durumda, Tekne Sahibi, Kalan Ödeme’yi talep edebilir.

Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi serbest takdirine göre, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a ilişkin hizmeti ifa edemeyeceğinden veya eksik ifa edeceğinden şüphe duyması durumunda Rezervasyon’u iptal edebilir ve bu durumda – sınırlama niteliğinde olmaksızın – Rezervasyon’a ilişkin yapılan ödemeler de dahil olmak üzere her türlü zararını Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi serbest takdirine göre, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a ilişkin hizmeti ifa edemeyeceğinden veya eksik ifa edeceğinden şüphe duyması üzerine Rezervasyon Hizmet Sağlayıcı ve/veya Kiracı tarafından iptal edilirse, Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine göre uygun görürse (i) Kiracı’nın halihazırda Rezervasyon için ödemiş olduğu tüm meblağları, (ii) Kiracı’nın Kiralama Süresi için kiraladığı ve/veya kiralayacağı alternatif teknenin kirası ile Rezervasyon Bedeli arasındaki farkı, ve de (iii) Rezervasyon’un iptali nedeniyle Kiracı’nın uğradığı diğer zararları Kiracı’ya ödeyebilir. Bu durumda – yukarıdaki hükme ek olarak – Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya ödediği bu meblağları da derhal Hizmet Sağlayıcı’ya ödeyecektir.

 1. TEKNE’NİN TESLİM EDİLMESİ

8.1 Tekne Sahibi’nin Teslim Kurallarına Uymaması

a. Mücbir Sebep Olmaksızın Geç Teslim

Mücbir sebep olmaksızın Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya geç teslimatı veya Deneyim’e ilişkin hizmetlerin geç verilmeye başlaması durumunda, Tekne Sahibi ve Kiracı sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Eğer anlaşmaya varılamazsa Kiracı Hizmet Sağlayıcı’yı bilgilendirir. Eğer mücbir sebep olmaksızın Tekne’nin teslimi ya da Deneyim’e ilişkin hizmetlerin başlaması 6 (altı) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden (bu ikisinden hangisi daha kısa ise) daha kısa sürerse, Kiracı’nın tercihine göre (i) ya gecikme süresi, Tekne’nin geç teslimi halinde Kiralama Süresi’nin sonuna (Davuttiyachts.com Deneyimi’nin geç teslimi halinde ise ilgili Deneyim’in sunulacağı sürenin sonuna) eklenecek, ya da (ii) Tam Rezervasyon Bedeli’nin teslimatın geciktiği süreye tekabül eden kısmı Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilecektir. Eğer mücbir sebep olmaksızın Tekne’nin teslimi ya da Deneyim’e ilişkin hizmetlerin başlaması 6 (altı) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden (bu ikisinden hangisi daha kısa ise) daha uzun sürerse, Kiracı’nın tercihine göre (i) ya gecikme süresi, Tekne’nin geç teslimi halinde Kiralama Süresi’nin sonuna (Davuttiyachts.com Deneyimi’nin geç teslimi halinde ise ilgili Deneyim’in sunulacağı sürenin sonuna) eklenecek, ya (ii) Tam Rezervasyon Bedeli’nin teslimatın geciktiği süreye tekabül eden kısmı Kiracı’ya iade edilecektir, ya da (iii) Tekne Sahibi MSS’den geçmişe etkili olarak dönmüş kabul edilecek ve de Kiracı Site üzerinden yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın iadesine hak kazanır. Şüpheye mahal vermemek adına, Hizmet Sağlayıcı’nın sağladığı hizmet Tekne Sahibi ve Kiracı’yı bir araya getirmek olup, MSS’nin kurulmasıyla birlikte Hizmet Sağlayıcı Hizmet Bedeli’ne hak kazanmış olacaktır. Bu sebeple, MSS kurulduktan sonra feshedilse ya da MSS’den dönülse bile Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, Hizmet Sağlayıcı dilerse, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

b. Mücbir Sebep Nedeniyle Geç Teslim

Eğer (aşağıda madde 21’de tanımlanan) mücbir sebep nedeniyle Tekne Sahibi Tekne’yi Kiracı’ya zamanında teslim edemezse ve de Tekne daha önceden belirlenen teslimat zamanından itibaren 48 (kırk sekiz) saat ya da Kiralama Süresi’in onda biri kadar bir süre (hangisi daha kısa ise) içerisinde teslim edilirse, bu durumda Tekne Sahibi Kiracı’ya Tam Rezervasyon Bedeli’nin gecikmeye tekabül eden kısmını iade edecek, ya da Tekne Sahibi ve Kiracı anlaşırsa, Tekne Sahibi Kiralama Süresi’ni gecikme süresi kadar uzatacaktır.

c. Mücbir Sebep Nedeniyle Tekne’nin Teslim Edilmemesi

Eğer (aşağıda madde 21’de tanımlanan) mücbir sebep nedeniyle Tekne Sahibi Tekne’yi Kiracı’ya daha önceden belirlenen teslimat zamanından itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ya da Kiralama Süresi’in onda biri kadar bir süre içerisinde (hangisi daha kısa ise) teslim etmezse, bu durumda Kiracı, Tekne Sahibi’nin Sözleşme’den dönmüş olduğunu kabul edebilir. Bu halde Kiracı’nın elindeki hak, bu Sözleşme ve MSS uyarınca yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli çıktıktan sonra kalan meblağın kendisine – herhangi bir faiz eklenmeksizin – derhal iadesi olacaktır. Alternatif olarak, Tekne Sahibi ve Kiracı karşılıklı olarak anlaşırsa, Tekne Sahibi Kiralama Süresi’ni gecikme süresi kadar uzatacaktır, ya da Kiralama Süresi karşılıklı olarak anlaşılan bir zamana ertelenecektir, ya da Tekne Sahibi Kiracı’ya Tam Rezervasyon Bedeli’nin gecikmeye tekabül eden kısmını iade edecektir.

Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından mücbir sebep çerçevesinde teslim edilememesinin sebebi Tekne’nin arızalanması gibi başka bir Tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Tekne bulunabilirse, ve de Kiracı bu Tekne’nin orijinal Tekne yerine kendisine teslim edilmesini kabul ederse ilk Rezervasyon’a ait ödemeler ikinci Rezervasyona ait Rezervasyon Bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse Kiracı Tarafından iptal edilen Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin Kiracı’ya derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

d. Başka Tekne’nin Teslim Edilmesi

Teslim edilen Tekne’nin İlan’ında detayları sağlanan Tekne olmaması durumunda Kiracı’nın herhangi bir iptal bedeli ödemeden Rezervasyon’u iptal etme hakkı doğar. Bu haktan faydalanmak için Kiracı’nın Hizmet Sağlaycı’ya ilanı verilen Tekne ile teslim alınan Tekne’nin örtüşmediği iddiasını kanıtlayan nitelikte fotoğraflar ulaştırması gerekir (Tekne Sahibi, Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı’ya göndereceği fotoğrafların ve Kiracı’ya ait sair belgelerin ve kayıtların kendisi (Tekne Sahibi) açısından bağlayıcı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder). Kiracı, gereken uyuşmazlığı destekler nitelikteki fotoğrafları gönderdiğinde Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine kalmak üzere, Kiracı’ya tercih edilen Tekne’ye benzer özelliklere sahip bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Yeni bir Tekne bulunamazsa, Site üzerinden yapılan ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldüğünde kalan tutar Kiracı’ya iade edilir. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sahibi dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

8.2 Kiracı’nın Teslim Kurallarına Uymaması

a. Kiracı’nın Mücbir Sebep Olmaksızın Tekne’yi Teslim Almaması

Eğer Kiracı Rezervasyon’u iptal etmeksizin ve de herhangi bir mücbir sebep söz konusu olmaksızın Giriş Tarihi’nde Tekne’yi teslim almaya hazır bulunmazsa, Kiracı Rezervasyon’u iptal etmiş sayılır, Hizmet Sağlayıcı Kiracı’ya hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır.

b. Kiracı’nın Mücbir Sebep Olmaksızın Tekne’yi Geç Teslim Alması

Eğer Kiracı Tekne Sahibi’ne önceden haber vererek Tekne’yi (i) Girişi Tarihi’nden daha geç olan, (ii) Kiralama Süresi içinde kalan ve de (iii) normal mesai saatleri içinde kalan bir zamanda (“Yeni Zaman”) teslim alacağını bildirirse, Tekne Sahibi bu durumda Tekne’yi bu Yeni Zaman’da teslim edecektir. Ancak Kiracı Tekne’nin bu şekilde daha geç bir tarihte teslim edilmesi nedeniyle Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının iadesine hak kazanmayacaktır.

c.Kiracı’nın Mücbir Sebep Nedeniyle Tekne’yi Teslim Almaması

Bir Kiracı’nın mücbir sebepten dolayı Tekne’yi teslim almaya gelememesi durumu ile ilgili olarak, Tekne Sahibi Kiracılar’a genel bir kural olarak şu 3 opsiyondan birini sunar: (i) Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir, (ii) Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir, (iii) Kiracı’nın seçimine göre Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir veya Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir. Yukarıdaki (ii) ve (iii) numaralı opsiyonlar çerçevesinde Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi şu şekilde olacaktır: Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri Kiracı tarafından seçilecektir. Tekne Sahibi Kiracı’ya en azından 6 farklı tarih önerecektir. Tekne Sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk Rezervasyon uyarınca Tekne’nin hangi aylar içerisinde kiralanması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, Tekne Sahibi’nin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, Rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). Tekne Sahibi’nin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Eğer Tekne Sahibi kendi “hesap sayfasında” bu opsiyonlardan birini özel olarak seçmezse, “(iii)” numaralı opsiyon otomatik olarak seçilmiş sayılacaktır. Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek Hizmet Sağlayıcı’nın tekdirine bağlıdır. Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde/bedellerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk Rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) Kiracı tarafından karşılanacaktır.

Rezervasyon’un mücbir sebep nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı’nın yükümlülüğü 12 aylık dönem ve 1 erteleme ile sınırlıdır. Ertelemenin 12 ayı geçmesi veya iki veya daha fazla sayıda erteleme olması durumunda bunu Kiracı ve Tekne Sahibi kendi aralarında yaparlar. Hizmet Sağlayıcı’nın böyle bir konuda anlaşmaya varılması için herhangi bir çaba gösterme yükümlülüğü olmayıp, bu konudaki bir anlaşma Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetleri aracılığıyla kurulan tekne kiralama ilişkisinden bağımsız bir ilişki olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep oluşmaksızın, Kiracı ve Tekne Sahibi’nin aralarında mutabık kalarak yaptıkları ertelemelerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir ve Hizmet Sağlayıcı, bu şekildeki bir erteleme sonrasında oluşan rezervasyon’a ilişkin sorumluluğunu yasaların izin verdiği en geniş kapsamda reddeder.

Her halükârda, erteleme seçeneğinin kullanılabilmesi için Kiracı’nın hangi tarihlerde Tekne’yi kiralayabileceğini Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmesi gerekir. Aksi takdirde Kiracı bu haktan yararlanamaz ve Hizmet Sağlayıcı ertelemenin organize edilmesinden sorumlu olmaz.

8.3 Rezervasyon Bedeli’nin İadesi Konusunda Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olmaması

“Tekne’nin Teslim Edilmesi” başlıklı bu madde 8 altında (ya da – sınırlama niteliğinde olmaksızın – madde 6, 7 ve 9 da dahil olmak üzere, bu Sözleşme’nin başkaca herhangi bir hükmünde) ya da MSS altında, Rezervasyon Bedeli’nin ve/veya Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının Kiracı’ya iade edileceği belirtiliyor ise, söz konusu iade işlemi Tekne Sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu iade ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

Kiracı, Site üzerinden yapılmış ödemelerin Tekne Sahibi’ne transfer edildiğini ve bu sebeple bu ödemelerin Hizmet Sağlayıcı tarafından iade edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

Böyle bir iadenin zorunlu olması halinde Hizmet Sağlayıcı dilerse Kiracı’ya destek olmaya çalışabilir. Bu durumda, herhangi bir meblağın Hizmet Sağlayıcı tarafından Tekne Sahibi’ne iadesi için önce söz konusu tutarların Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet Sağlayıcı için hiçbir yükümlülük anlamına gelmeksizin, Hizmet Sağlayıcı – tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak – ilgili tutar Tekne Sahibi tarafından kendisine ödenmeden önce bu tutarı Kiracı’ya iade edebilir. Bu durumda Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya ödediği tutarlar için Hizmet Sağlayıcı’yı tazmin edecektir.

 1. REZERVASYON SONRASI GERÇEKLEŞEBİLECEK DURUMLAR

Tekne’nin Satılması

İlan’a konu olan Tekne’nin veya İlan’da sunulan hizmetin ifası için gerekli olan diğer sair araçların satışa konu olması durumunda, bu tarz bir ihtimal ortaya çıktığı anda, ilgili satış işlemi gerçekleşmeden önce ve işlem gerçekleştikten sonra ayrı ayrı olacak şekilde Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’yı derhal bilgilendirir.

MSS’nin hem Kiracı hem de Tekne Sahibi tarafından onaylanarak kurulmasından sonra Tekne bir üçüncü kişiye (“Üçüncü Kişi”) satılır ise, aşağıdaki hükümlerden biri uygulanır:

i) Tekne Sahibi, Üçüncü Kişi’nin, Tekne Sahibi’nin şu belgeler altında yer alan tüm borçlarına uymasını ve ifa etmesini sağlayacaktır: (a) MSS, (b) bu Sözleşme ve (c) Tekne Sahibi ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki anlaşmalar. Bu durumda Üçüncü Kişi, Tekne Sahibi’nin ifa yardımcısı olarak Tekne Sahibi’nin borçlarının ifa edilmesini sağlayacak, ve Tekne Sahibi tüm borçların tam ve düzgün bir şekilde ifa edilmesinden sorumlu olmaya devam edecektir.

ii) Eğer Üçüncü Kişi yukarıda listelenen borçları ifa etme imkanına sahip değilse, ya da bunu istemiyorsa, Tekne Sahibi, Kiracı’ya Kiralama Süresi boyunca kullanması için yeni bir tekne (“Yeni Tekne”) önerir. Bu durumda Tekne Sahibi Yeni Tekne’nin Kiralama Süresi boyunca Kiracı tarafından kullanılmasıyla ilgili tüm ücret ve masrafları karşılayacaktır (ilk Rezervasyon çerçevesinde Kiracı tarafından karşılanması gereken masraflar bu kurala dahil değildir, söz konusu masraflar yine Kiracı tarafından karşılanacaktır).

iii) Eğer Üçüncü Kişi işbu Sözleşme’de ve MSS’de belirtilen borçları ifa etme imkanına sahip değilse, ya da bunu istemiyorsa ve de Kiracı Yeni Tekne’yi Kiralama Süresi boyunca kullanmak istemiyorsa, bu durumda Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin halihazırda ödenmiş kısmını Kiracı’ya iade edecek ve de Kiracı’nın Giriş Tarihi’nde Tekne’yi teslim almak için yaptığı – seyahat ve konaklama masrafları gibi – masraflarını tazmin edecektir. Bu durumda Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır.

Tekne Sahibi’nin Yeterlilik Kontrol Hakkı

Kaptansız bir Tekne kiralayarak Kiracı, Tekne Sahibi’ne ve Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere ve de Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Kiracı, Tekne Sahibi’nin (kaptan olmaksızın kiralanan) Tekne’yi teslim etmeden önce ya da Tekne’nin teslimi sırasında (i) Kiracı’nın söz konusu kanunen gerekli belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip olduğunu kontrol edebileceğini ve de (ii) Kiracı’nın Tekne’yi kullanma ve de Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu kontrol edebileceğini (yani Kiracı’yı bu çerçevede bir teste tabi tutabileceğini) kabul eder.

Eğer Kiracı, Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip değilse, ya da, Tekne Sahibi – tamamen kendi serbest takdirine göre – Kiracı’nın Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek veya yeterliliğe sahip olmadığını tespit ederse, Tekne Sahibi Kiracı’dan – tüm ücretleri ve masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere – profesyonel bir kaptan olmaksızın Tekne ile seyre çıkmamasını talep edebilir. Bu durumda Tekne Sahibi, Tekne ve Kiralama Süresi için profesyonel bir kaptan bulunması konusunda makul bir çaba gösterecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Tekne Sahibi bir kaptan bulmakla yükümlü değildir.

Bu durumda, eğer Kiracı tüm Kiralama Süresi için profesyonel bir kaptan tutmaz ise, (i) Kiracı Tekne’yi, Tekne ile seyir etmeksizin kullanabilir, başka bir ifade ile, Tekne teslim edildiği yerden ayrılamaz ve de (ii) Kiracı, Tekne ile seyre çıkamaması nedeniyle Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının iadesini talep edemez.

Seyir Sırasında Kaptan’ın Talimatları, Çocukların Gözetimi ve Evcil Hayvanlar

Eğer Tekne kaptanlı olarak kiralandı ise, Kiracı ve Tekne’deki tüm misafirler kaptanın verdiği ve de Tekne’nin ya da Kiracı’nın veya misafirlerin güvenliğiyle ilgili olan / güvenliğini amaçlayan tüm kararları ve talimatları kabul edecek ve bunlara uyacaktır. Bu çerçevede, Kiracı Kaptan’ın güvenli olmayan koşullardan kaçınmak amacıyla seyir rotasını tespit edebileceğini / değiştirebileceğini kabul eder.

Eğer Tekne’de çocuklar var ise, Kiracı, bu çocukların her zaman Tekne’deki misafirler arasından bir yetişkinin ya da kendisinin gözetimi altına olmasını sağlayacağını taahhüt eder, Kiracı kendisinin ve de yetişkin misafirlerin Tekne’deki çocukların güvenliğinden sorumlu olduğunu kabul eder.

Kiracı, İlan detaylarında evcil hayvanların kabul edildiği belirtilmemişse, Tekne Sahibi’nin önceden vereceği yazılı onay olmadan Tekne’ye herhangi bir evcil ya da sair hayvanın çıkartılmamasını temin edecektir.

Gece konaklamalı kiralamalarda, Tekne Sahibi (sınırlama niteliğinde olmaksızın) yakıt ikmali ve/veya çıkış prosedürlerinin tamamlanması gibi nedenlerle Tekne’nin son akşam Çıkış lokasyonuna dönmesini ve burada bağlı durmasını isteyebilir. Çıkış lokasyonunda, Kiracı ertesi gün (yani Çıkış günü) Çıkış saatine kadar Tekne’de konaklayabilir.

Teknenin Bozulması ya da Çalışmaz Hale Gelmesi

Tekne’nin tesliminden sonra herhangi bir zamanda, herhangi bir teçhizatın/mekanizmanın bozulması, karaya oturma ya da çarpışma gibi bir sebeple ya da başkaca bir sebeple Tekne’nin çalışmaz hale gelmesi ve de bu durumun Tekne’nin seyre çıkmasını engelleyecek nitelikte olması halinde: Eğer bu durum, aralıksız olarak, 12 (on iki) saat ile 48 (kırk sekiz) saat arasında ya da 12 (on iki) saat ile Kiralama Süresi’nin onda biri arasında sürerse (hangisi daha kısa ise) ve de söz konusu çalışmaz hale gelme durumu Kiracı’nın herhangi bir hareketi ya da kusuru nedeniyle meydana gelmemiş ise, Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin – Tekne’nin çalışmaz halde olduğu süreye tekabül eden – kısmını Kiracı’ya iade edecektir. Eğer Tekne Sahibi ve Kiracı karşılıklı olarak anlaşır ise, ücret iadesi yerine Kiralama Süresi, Tekne’nin çalışmaz halde olduğu süreye tekabül eden süre kadar uzatılacaktır. Eğer Kiracı bu maddeden yararlanmak istiyor ise (Tekne kaptanlı kiralandı ise) kaptana, Tekne Sahibi’ne ya da Hizmet Sağlayıcı’ya bildirimde bulunacaktır. Tekne’nin hareket edemez hale gelmesiyle ilgili ekstra masraflarla ilgili olarak Kiracı’nın herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak, teknenin çalışmaz halde bulunduğu süreyle ilgili normal masrafları Kiracı karşılamaya devam edecektir.

Tekne – Kiracı’nın herhangi bir kusuru olmaksızın – tamamen kullanılamaz hale gelirse ya da Tekne yukarıda açıklandığı çerçevede çalışmaz hale gelirse ve de bu durum aralıksız olarak 48 (kırk sekiz) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden daha fazla sürerse (hangisi daha kısa ise), Kiracı mesafeli satış sözleşmesini (yani MSS’yi) Tekne Sahibi’ne, Hizmet Sağlayıcı’ya ya da (Tekne kaptanlı kiralandı ise) kaptana yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Söz konusu fesihten sonra 2 (iki) gün içinde Tekne Sahibi Kiracı’ya, Tam Rezervasyon Bedeli’nin belirli bir kısmını – herhangi bir faiz işlemeksizin – iade edecektir. Bu çerçevede, Tekne Sahibi tarafından Tam Rezervasyon Bedeli’nin, Kira Süresi’nin tamamen kullanılmaz hale gelme ya da çalışmaz hale gelme anından sonra kalan kısmına tekabül eden bölümü iade edilecektir. Bu şekilde bir fesihten sonra Kiracı’nın Tekne’nin zilyetliğini bırakması, yani Tekne’yi olduğu yerde bırakarak terk etmesi ile Tekne iade edilmiş olacaktır. Kiracı, Tekne Sahibi’nden kendisinin ve de misafirlerinin Tekne’nin normalde iade edilmesi gereken yere ulaşması için ve de makul bir şekilde konaklaması için yüklendiği masrafların tazminini talep edebilir.

Tekne’nin tesliminden sonra, Tekne ya da Tekne’deki herhangi bir ekipman ya da Tekne’nin herhangi bir teçhizatının / mekanizmasının herhangi bir sebeple bozulması halinde, eğer (i) söz konusu bozulma / arıza Tekne’nin seyre güvenli bir şekilde çıkmasını engellemiyorsa, ve de (ii) söz konusu bozulma / arıza Kiracı’nın kusuru nedeniyle gerçekleşmemişse, bu durumda Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin bir kısmını Kiracı’ya iade etmekle yükümlü kalacaktır, ve de Hizmet Sağlayıcı söz konusu, Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilecek meblağı – kendi serbest takdirine göre – tespit edecektir.

Teknenin Geç veya Erken İadesi

a) Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne iadesi bir mücbir sebep nedeniyle gecikirse, Tekne’nin iadesi söz konusu mücbir sebep sona erdikten hemen sonra gerçekleşecektir ve arada geçen süre boyunca MSS’nin koşulları uygulanmaya devam edecektir, ancak Kiracı aleyhine herhangi bir ek ücret ya da cezai yaptırım uygulanmayacaktır.

b) Eğer Kiracı Tekne’yi iade yerinde ve öngörülen Çıkış zamanında Tekne Sahibi’ne mücbir sebep dışında başkaca bir sebeple iade etmezse, bu durumda Kiracı Tekne Sahibi’ne Tekne’nin iadesine kadar gecikilen her gün için “Tekne’nin günlük ücreti artı günlük ücretin %50’si (yüzde ellisi)” kadar bir tazminat öder. Buna ek olarak, Kiracı İlan’a göre Tam Rezervasyon Bedeli’nin içinde olmayan, Tekne’nin kullanılmasına / işletilmesine dair tüm masrafları karşılar. Ayrıca, Tekne Sahibi’nin Tekne’ye dair sonraki kiralama / charter ilişkileri çerçevesinde karşılaştığı, Tekne’nin teslim edilememesi ya da teslimde gecikilmesi nedeniyle veya sonraki rezervasyonların / kiralamaların iptali nedeniyle uğradığı tüm zarar ve masraflar Kiracı tarafından tazmin edilecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına, aksi Kiracı ve Tekne Sahibi tarafından karşılıklı ve yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, Tekne Kiracı tarafından, Tekne’nin Giriş Tarihi’nde kendisine teslim edilmiş olduğu yerde iade edilecektir.

Tekne Giriş Tarihi’nde teslim alındıktan sonra, Kiracı’nın Tekne’yi Rezervasyon’da belirtilen Çıkış Tarihi’nden daha erken bir tarihte iade etmesi halinde dahi Kiracı’ya Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir.

 1. GİZLİLİK

Bu Sözleşme’deki gizlilikle ilgili kurallar aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır:

 • Site’mizin Üyeleri;

 • Hizmetler’imiz kapsamındaki Tekne Sahipleri ve Kiracılar;

 • Bizimle iş yapan kişiler

 • Internet Sitesi’nin kullanıcıları

 • Sizin hakkınızda topladığımız bilgi

Bir Tekne Sahibi, Kiracı ve bizimle iş yapan herhangi bir kişi Hizmetler’imizden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, hesap numarası ve son kullanma tarihini içeren bazı kişisel bilgiler toplarız.

Bu bilgileri şu şekilde kullanırız:

Bu bilgileri sizin kayıt işlemleriniz gerçekleştirmek, yapacağınız herhangi bir Rezervasyon’u işleme almak ve talep edilen Hizmetler’i sağlamak için toplarız. İlgili bilgiler daha sonra bizler, ÖHS, acentelerimiz ve/veya taşeronlarımız tarafından Hizmetler’in sağlanması için kullanılır.

Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır.

Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. Biz veya ÖHS, birlikte çalıştığımız ajanslar ve taşeron firmalar sizinle posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşarak hizmetlerimiz hakkında geri bildirim talep edebilirler.

Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız.

Çerez Kullanımı

Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır.

Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır:

 • Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak

 • Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için)

 • Kişisel tercihlerinizi depolamak

 • Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak

 • Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek

Internet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7/1 uyarınca “Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.”

KVKK madde 7 çerçevesinde, kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini şirketimizden talep edebilirsiniz. Bu konudaki talebinizi şirketimize e-mail ile şirketimizin aşağıda yazan e-mail adresine veya yazılı olarak şirketimizin aşağıda yazılı adresine iletebilirsiniz.

E-mail adresi: support@davuttiyachts.com

Adres: ………………………….

 1. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

Hizmet Sağlayıcı telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Davuttiyachts.com Hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır.

Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ya da üçüncü kişilere aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye olarak işbu madde 9’u ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Hizmet Sağlayıcı’ya yüz bin Türk Lirası’nı ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız.

 1. DIŞ BAĞLANTILAR

Site başka İnternet sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Hizmet Sağlayıcı söz konusu sitelerin müsaitliği ile ilgili bir sorumluluk taşımaz, bu siteleri tavsiye etmez ve bu sitelerin içerik, ürün ve diğer materyalleri hakkında sorumluluk veya yükümlülük sahibi değildir. Dış internet sitelerine verilen bağlantılar Hizmet Sağlayıcı tarafından bu sitelerin ya da bu sitelerin içeriklerinin, ürünlerinin, reklamlarının veya bu sitelerde sergilenen materyallerin ve sponsorlarının önerisi maiyetini taşımaz. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir bağlantı ya da bağlantı programını kaldırma hakkını her daim saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, resmi olmayan bu site ve bağlantıların yazarlığı, editörlüğü ya da izleyiciliğini yapmaz. Hizmet Sağlayıcı, Site’ye bağlı herhangi bir üçüncü taraf niteliğindeki siteye yapılan erişimden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarar, hasar ya da kayıp ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

 1. REKLAM VERENLER

Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Site’de ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını yapan reklam verenler ile iletişime geçebilir ya da bunların tanıtımlarına ve/veya kampanyalarına katılabilirsiniz. (Bu ürün ve hizmetlerin teslimat ve ödemesi de dahil olmak üzere) bu tür bir iletişim ya da katılıma ilişkin herhangi şart, koşul, beyan ve taahhütlerin yalnızca siz ve reklam veren arasında olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’nın bu tür bir iletişim, katılım veya ilgili parasal işlemlerden doğan herhangi bir yükümlülük, zorunluluk ya da sorumluluğu yoktur.

 1. İZLENME

Hizmet Sağlayıcı ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Hizmet Sağlacı’yı yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre) Şartlar & Koşulları’ı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

 1. KULLANICI DAVRANIŞLARI

Kiracı ve Tekne Sahibi şunları kabul, beyan ve taahhüt eder:

 • Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını;

 • Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını;

 • Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını;

 • Hizmet Sağlayıcı’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını;

 • Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını;

 • Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Tekne Sahibi ya da Kiracı’nın bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini;

 • Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını;

 • Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını.

 1. ASKIYA ALINMA, FESİH VE DONDURULMA

Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Hizmet Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz.

Üyeler Davuttiyachts.com Hesap’larını diledikleri zaman dondurabilir. Bu durumda, Üye Site’nin dondurma ile ilgili kısmına müracaat etmelidir. Eğer varsa, Rezervasyon Onayı gerçekleşmemiş herhangi bir Rezervasyon Talebi iptal edilecektir; onaylanmış bir Rezervasyon durumunda ise bahsi geçen dondurma işlemi Kiralama Süresi ve tüm ilgili sonuçlarının bitmesi ve buna ek olarak tüm ilgili yükümlülüklerin ortadan kalkması üzerine gerçekleşecektir. Üyeliğin dondurulması, geçmişte gerçekleşmiş Rezervasyonlar’ın silinmesine ya da hesabın dondurulma tarihine kadar Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Geçmişte gerçekleşen Rezervasyonlar ve Sözleşme’den doğan tüm hak ve yükümlülükler ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken (sınırlama niteliğinde olmamak kaydıyla, Kiracı’nın ve Tekne Sahibi’nin tazmin yükümlülüğüne dair tüm maddeler, fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili hükümler, ve ayrıca, madde 15 – “Çeşitli Uyarılar”, madde 16 – “Sınırlı Mesuliyet”, madde 21 – “Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme” bunlara dahildir) hükümler, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. Davuttiyachts.com Hesabı’nın silinmesine izin verilmez.

Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Hizmet Sağlayıcı dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir.

 1. ÇEŞİTLİ UYARILAR

Hizmetler’i kullanmayı seçiyorsanız, bunu yaparken katlandığınız risk yalnızca size aittir. Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracılar ve Tekne Sahipleri de dahil olmak üzere, hiçbir Üye için geçmiş ya da referans taraması yapma zorunluluğu yoktur, fakat kendi takdirine bağlı olarak bu tür geçmiş ve/veya referans taramaları yapabilir. Hizmetler ve İçerik, ifade ya da ima edilen bir taahhüt olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır.

Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir ürünün ya da hizmetin satılabilirliği ya da herhangi bir gelirin elde edilebilirliği, herhangi bir hizmetin ya da ürünün herhangi bir amaca uygunluğu ya da herhangi bir iş ya da işlemin hukuka uygunluğu ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği konusunda herhangi bir Kullanıcı, Üye ya da sair kişiye herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Sağlayıcı, İlanlar, Deneyimler ve Tekneler de dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik’in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz, güvenli, ya da hatasız olarak kullanımda olacağına ilişkin Üyeler’e ya da sair kişilere hiçbir taahhüt vermez.

Hizmet Sağlayıcı İlanlar’ın, Deneyimler’in, Tekneler’in, Hizmetler’in ya da İçerik’in kalitesine ilişkin ya da Hizmetler vasıtasıyla edinilen hiçbir içeriğin doğruluğuna, zamanlamasına, gerçekliğine, tamlığına ya da güvenilirliğine yönelik taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı’dan ya da Hizmetler yoluyla alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt ya da yükümlülük yaratmayacaktır.

Tekne Sahipleri ve Kiracılar da dahil olmak üzere Hizmetler’in kullanımı sonucunda iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer kişiler ve Üyeler ile olan tüm iletişim ve etkileşimlerden, özellikle bu kişilerle çevrimdışı olarak ya da yüz yüze buluşmaya karar verirseniz, bu buluşmanın Hizmet Sağlayıcı tarafından organize edilip edilmemesinden bağımsız olarak, yalnızca siz sorumlu olursunuz.

Hizmet Sağlayıcı’nın Site’nin ya da Hizmetler’in hiçbir kullanıcısının ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ya da hiçbir Tekne’yi veya Deneyim’i gözden geçirmek ya da denetlemek konusunda bir girişimde bulunmadığını kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler’in kullanıcılarının davranışlarına ya da bunların, Site veya Hizmetler’in güncel ve gelecekteki kullanıcıları ile olan uyumluluğuna yönelik bir beyan ya da taahhütte bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri’ne Kiracılar’dan ödeme almak amacıyla aracılık yapıyor olsa dahi, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmalinden ya da (sınırlama teşkil etmeyecek şekilde, bu Sözleşme ve de MSS de dahil olmak üzere) herhangi bir sözleşmeyi/anlaşmayı ihlalinden sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu tüm vergi, bedel ya da cezalara ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu vergi, bedel ya da cezalara ilişkin herhangi bir yükümlülük altında değildir. Her bir Üye, kendi davranışları ya da ihmalleri nedeniyle (ki bunlara – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın – herhangi bir verginin ya da sair kamu borcunun ödenmemesi, üçüncü kişiye karşı herhangi bir borcun ifa edilmemesi ve de eksik ifa edilmesi de dahildir) Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın her türlü zararını tazmin edeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder.

 1. SINIRLI MESULİYET

HİZMET SAĞLAYICI, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR HASARIN VEYA KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VEYA TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI NİTELİKTE HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR. BU SORUMSUZLUK HALİ, KİRACI YA DA TEKNE SAHİBİ OLARAK SİZE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TALEBİNDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR.

HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ UĞRADIĞI HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ HERHANGİ BİR SEBEPLE HERHANGİ BİR KİŞİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HERHANGİ BİR MEBLAĞDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

HİZMET SAĞLAYICI HERHANGİ BİR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE HERHANGİ BİR SİTE KULLANICISI, ÜYE YA DA BAŞKACA KİŞİ NEZDİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

HİZMET SAĞLAYICI YA DA ONUN YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA REZERVASYONLARIN İPTALİ YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN TEKNE SAHİBİ’NİN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE VE ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA DEĞİLDİR.

TEKNE YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA YA DA SAİR ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA HİZMET SAĞLAYICI VE/VEYA YÖNETİCİLERİ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLA İLGİLİ OLARAK (SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLARIN TAZMİNİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKTIR.

 1. TAZMİNAT

(a) Hizmetler ya da İçerik’e erişiminiz ya da bu Şartlar’ın ihlali, (b) Üye İçeriği’niz (c) (i) herhangi bir Üye ile etkileşim, (ii) bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u (iii) İlan oluşturulması (iv) bir Tekne’nin kullanım ya da durumu sonucunda ortaya çıkabilecek, bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u sonucu oluşan yaralanma, kayıp ya da hasarlar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, (yasal masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tüm iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve giderlerden Hizmet Sağlayıcı ve ilişkili taraflarını ve iştiraklerini, ve onların çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, müdürlerini acentelerini, temsilcilerini sorumlu tutmayacağınızı peşinen ve gayrikabili rücu kabul edersiniz.

 1. DUYURULAR

Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Hizmet Sağlayıcı tarafından (i) e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da (ii) Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz.

Kiracı ve Tekne sahibi bir Rezervasyon’a ilişkin olarak e-posta yoluyla veya İnternet Sitesi üzerinden yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. Bu bildirimler yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olur ve alıcısı tarafından alınmış ve okunmuş kabul edilir. Yapılan bildirimlerin içerdiği bilgilerle ilgili bir mutabakatsızlık varsa, bunu, bu durum ortaya çıkar çıkmaz, Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek Kiracı ve Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu Sözleşme çerçevesinde mücbir sebep, (i) Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibi, mürettebat ve Kiracı’nın makul kontrolünün dışında olan, ve (ii) bu kişilerin öngörmesi beklenemeyecek olan ve her halükarda (iii) benzer niteliklerde olan herhangi bir teknenin seyre çıkmasını engelleyecek nitelikte olan gelişmeler, olaylar, kazalar ya da doğal olaylardır (bu hallere – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın ve de her halükarda (i) Tekne Sahibi, mürettebat, Kiracı ya da Hizmet Sağlayıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan ve de (ii) öngörülemeyen – grevler, lokavtlar, ayaklanmalar, toplumsal kargaşalar, terörizm eylemleri, abluka ve işgal halleri, savaş, yangın, patlama, sabotaj, fırtına, çarpışma, karaya oturma, sis, idari işlemler ve düzenlemeler, kirlenmiş yakıt alınması durumları dahildir). Bu sayılan sebeplere dayanmayan mürettebat değişimleri, tersane kaynaklı gecikmeler ve daha önceden öngörülebilen hava durumu şartları mücbir sebep teşkil etmez. Ayrıca, kişisel imkânsızlık halleri de mücbir sebep teşkil etmez. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır.

 1. CAYMA HAKKI VE FESİH

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği hizmet de, MSS uyarınca Tekne Sahibi’nin Tekne’yi ya da Davuttiyachts.com Deneyimi’ni sunması da “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine” ilişkin hizmetler olduğu için Üyeler’in Site aracılığıyla satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili (bunlara – kısıtlama niteliğinde olmaksızın – her türlü Deneyim ve Tekne kiralama dahildir) cayma hakkı bulunmamaktadır.

Kiracı’nın Tekne’yi Rezervasyon’da belirtilen Çıkış Tarihi’nden daha erken bir tarihte iade etmesi halinde dahi Kiracı’ya Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak tüketici ihtilaflarıyla ilgili kanunun emredici hükümleri saklıdır.

BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ.

İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu sadece bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup, bu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki ya da farklılık olması halinde Türkçe versiyon uygulanacaktır.

Login